Lidmaatschap Informatie

 

Contributie seizoen 2022/2023

De contributie voor het seizoen bedraagt.

Seniorlid
vanaf 18 jaar
€ 245,50
Juniorlid
vanaf 10 tot 18 jaar
€ 201,-
Jongste jeugd
6 t/m 9 jaar
€ 164,50
Benjamin
Geen competitie 5 t/m 7 jaar
€ 87,50
Trainingslid/Trimhockey

€ 155,-
Studentenlid
Melden bij penningmeester voor 1
september nieuw seizoen
€ 172,-
Niet spelend lid

€ 100,-

 

Contributie seizoen 2022/2023

Senioren
Competitie + 4x training
€ 64,-
Senioren Competitie géén training
€ 39,50
Senioren 4x training, géén training € 24,50
Junioren
Competite + 1x training € 33,50
Junioren
4x extra training (Alleen O16 en O18) € 15,50
Jongste Jeugd
Competitie + 1x training (O10)
€ 23,-


Alle contributies bedragen zijn met 2,5% verhoging aangepast t.o.v. seizoen 2021/2022.

Dit conform overeenstemming tijdens de ALV (Algemene leden vergadering) op 5 september 2022. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voor alle leden geldt de peildatum voor de leeftijd is 1 oktober.

De contributie wordt per automatische incasso geïnd.
Indien het lid dit niet wenst kan er ook per factuur worden betaald. Hierbij geldt in verband met sterk stijgende administratieve kosten een opslag van € 7,50 per persoon (dus niet per gezin!).

Voor eventuele vragen over contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester: [email protected] of via het contactformulier.

Het lidmaatschap van ieder seizoen loopt tot 1 juli. Lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende seizoen dient te gebeuren op uiterlijk 1 mei middels een mail naar [email protected]. Indien de uitschrijving na 1 mei plaatsvindt dan wordt het lidmaatschap voor het volgende seizoen omgezet in een niet-spelend lid.

Hockeyclub Peel en Maas Secretariaat Graafschap Kesselstraat 28 5981 XT PanningenHuisregels Hockeyclub Peel en Maas
De gewone fatsoensnormen en omgangsvormen op en rond het hockeyveld gelden altijd, zowel tijdens het hockeyspel - wedstrijd en training - als ervoor én erna. Rekening houden met elkaar, respect voor de medemens, een juist gebruik van de aanwezige voorzieningen op ons sportcomplex, ook als gast bij een andere hockeyclub, zorgen ervoor dat iedereen met plezier op het hockeyveld is. Dit geldt niet alleen voor onze leden, maar ook voor onze bezoekers. Zowel op het veld als binnen het clubhuis ben je niet alleen en wij verwachten als vereniging een respectvolle en sportieve houding ten opzichte van de hockeysport, het sportcomplex en elkaar. Voor de hockeywedstrijden gelden tevens de spel- en arbitrageregelgeving van de KNHB, evenals hetgeen de KNHB onder de noemer "Sportiviteit en Respect" (normen en waarden in de hockeysport) uitdraagt.


Roken, alcohol en drugs
1. In het clubhuis mag niet worden gerookt. Roken en sport gaan eigenlijk niet samen. Probeer daarom ook buiten het clubhuis zo min mogelijk te roken.
2. Op zaterdag mag er tot 16.00 uur op en rond het sportcomplex geen alcohol geschonken / gedronken warden.
3. Aan kinderen onder de 16 jaar mag er nooit alcohol verkocht worden. Deze leeftijdsgroep mag ook geen alcoholische dranken drinken op en rond het sportcomplex.
4. Overmatig alcoholgebruik op onze accommodatie wordt niet geaccepteerd.
5. Het gebruik van hard- en softdrugs op onze accommodatie wordt niet geaccepteerd.
6. Het aan derden beschikbaar stellen van drugs op onze accommodatie wordt niet geaccepteerd. Gebruik of bezit worden altijd aan de politie gemeld.


Agressie, geweld, criminaliteit, discriminatie en seksuele intimidatie
Agressie, geweld, criminaliteit (w.o. vandalisme), discriminatie en seksuele intimidatie op onze accommodatie worden niet geaccepteerd. Bovendien zal het bestuur in het geval van agressie, geweld, criminaliteit en of seksuele intimidatie, de politie inschakelen.


Aansprakelijkheid
Ieder lid of bezoeker is aansprakelijk voor de schade, door hem aan de vereniging of complex toegebracht.


Clubhuis
1. Van diefstal of beschadigingen van eigendommen van Hockeyclub Peel en Maas of het complex zal aangifte gedaan worden bij de politie.
2. Hockeyclub Peel en Maas, noch het bestuur zijn aansprakelijk voor op ons complex zoekgeraakte eigendommen van leden en/of bezoekers.


Bar en buffet
1. Het nuttigen van meegebrachte etenswaren of dranken in het clubhuis of op het complex is niet toegestaan.
2. Alle consumpties dienen contant te worden afgerekend.


Kunstgrasveld
1. Betreed het kunstgrasveld alleen met schone, daarvoor geschikte schoenen. Klim niet over de hekken, ga er niet opzitten en schop er niet tegenaan.
2. Neem geen kauwgom, glaswerk of etenswaren mee op het kunstgrasveld, noch in de dug-outs.
3. Het is verboden te roken op het kunstgrasveld of in de dug-outs.
4. Laat de velden schoon achter. Neem je eigen spullen en eventueel de spullen die anderen vergeten hebben mee.
5. Het oefenveldje is aangelegd voor de jongste jeugd. Betreden is alleen toegestaan tot de leeftijd van 12 jaar.


Rommel opruimen
1. Lege flesjes, flessen, glazen, bekers, kratten en dergelijke dienen te worden teruggebracht naar de bar in het clubhuis. Flessendopjes dienen in de afvalbakken te worden gedeponeerd.
2. Afval, waaronder plastic bekers of flesjes, frietbakjes e.d., moeten worden gedeponeerd in de afvalbakken, die op het complex en in het clubhuis staan.


Honden
1. Men wordt gevraagd terughoudend te zijn met het meenemen van een hond naar de hockeyclub. Mocht men wel een hond meenemen, dan mag dit alleen indien deze kort is aangelijnd, zowel op het complex als in het clubgebouw.
2. Overigens wordt het sterk ontraden om honden in het clubhuis mee te nemen.


Fietsen, bromfietsen, scooters, auto's en parkeren
1. Rijden op (brom)fietsen en scooters langs de velden, of in de nabijheid van het clubhuis is ten strengste verboden.
2. (Brom)fietsen / scooters niet tegen de hekken plaatsen, maar in de fietsenstallingen.
3. Alleen personen met een speciale ontheffing van het bestuur mogen bij het clubhuis parkeren.
4. Parkeer netjes op de parkeerplaatsen en parkeer alleen in de daarvoor bestemde vakken. Neem niet 1,5 plek in beslag.
5. Parkeren geschied op eigen risico. Houd doorgangen vrij en pas uw snelheid en weggedrag aan.


Betreden en verlaten van het complex en de buurt
Men wordt geacht altijd zo rustig mogelijk het complex te verlaten en geen overlast door lawaai of anderszins te veroorzaken op het complex.