Disclaimer

© HCPM. Alle rechten voorbehouden. Het auteurs- en eigendomsrecht van alle teksten en beelden op deze webpagina’s behoren toe aan HCPM of aan specifiek genoemde derde partijen. Alle rechten van intellectueel eigendom behoren toe aan HCPM en, tenzij expliciet anders vermeld, mogen niet door derden worden hergebruikt, gepubliceerd in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HCPM.

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld maar garandeert niet de correctheid van de aangeboden informatie. De gebruiker van deze website is zich er van bewust dat getoonde informatie kan veranderen zonder dat hij hier vooraf over ingelicht wordt. Het op deze website gepubliceerde materiaal wordt daarom aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak.