Club scheidsrechtersopleiding

28-2

Afgelopen dinsdagavond hebben 35 leden van onze club deelgenomen aan het examen voor club scheidsrechter. Van deze 35 leden zijn er 18 geslaagd. De club is verheugd over het aantal geslagen en feliciteert eenieder dan ook van harte met dit resultaat.

Voor de overige 17 leden welke helaas niet zijn geslaagd én voor een aantal leden welke niet aan het examen hebben kunnen deelnemen heeft de KNHB (Harm Maseland als co√∂rdinator regio Zuid en Paul Schattorjé als examinator) aangeboden om op 12 maart 2019 een extra lesdag te verzorgen gevolgd door een tweede examen (herkansing). De extra les op dinsdag 12 maart 2019 begint om 19.00 uur waarna om 20.00 uur het examen wordt afgenomen. Deze herkansing om alsnog te slagen voor club scheidsrechter is door de beide heren van de KNHB aangeboden gezien het aantal van 17 én gezien het aantal fouten dat gemaakt werd tijdens het eerste examen. Verwacht wordt van de deelnemers dat zij zich goed voorbereiden op deze avond door te oefenen met het e-learn programma van de KNHB en door de proefexamens op de site van de KNHB te maken. Hierdoor wordt de kans van slagen aanzienlijk vergroot.

Nogmaals felicitaties voor degenen die geslaagd zijn en succes voor de deelnemers op 12 maart 2019.

Namens HCPM, Hub Timmermans (scheidsrechterscomm. HCPM)

 
28-2-2019 Arbitrage