OUD


Beëindigen lidmaatschap


Iedereen die zijn lidmaatschap wil beëindigen moet dat schriftelijk of per mail voor 1 mei van het lopende seizoen, opsturen naar het secretariaat van onze club:

Secretariaat (
Eefje Lacroix)
Markt 98
5981 AP  Panningen
Tel:         06-47904818
E-mail:   [email protected]


Iedereen die in aanmerking wil komen voor een studenten lidmaatschap moet dat ook vóór 1 mei kenbaar maken. Je komt daarvoor alleen in aanmerking als je ook daadwerkelijk niet meer thuis woont.
Voor eventuele vragen kun je contact
opnemen met het secretariaat of met de penningmeester.


Indien het doorgeven van de lidmaatschapbeëindiging of studentenlidmaatschap niet tijdig gebeurt zal de volledige contributie in rekening worden gebracht. Het lidmaatschap geldt telkens voor een heel seizoen en kan tussentijds niet opgezegd worden (conform artikel 7 van de statuten van Hockeyclub Peel en Maas. Bij tussentijdse opzegging zal het volledige lidmaatschap in rekening worden gebracht.

Bij het in gebreke blijven van de contributiebetaling zullen door het bestuur passende maatregelen genomen worden, met als uiterste maatregel het opstarten van een incassoprocedure.