Commissies Informatie

 

Sponsor Commissie
De sponsorcommissie heeft als taak het werven van sponsors en het onderhouden van contacten met bestaande sponsors. Elke sponsor heeft een vaste contactpersoon binnen de commissie. Sponsoring kan op diverse manieren, bijvoorbeeld door middel van: bordsponsoring, shirtsponsoring, advertenties in clubinfo of reclame via website en de tv-schermen in ons clubgebouw. Onze hoofdsponsor is de Rabobank. Heren 1 en Dames 1 spelen in kleding van de Rabobank.

De sponsorcommissie betrekt onze sponsoren actief bij de club. Ze organiseert, eventueel samen met sponsoren, activiteiten zoals de jaarlijkse zomer-wijnactie.

De afgelopen periode zijn er nieuwe contracten met sponsors gesloten. Voor onze eigen leden onderhoud de sponsorcommissie contacten Sporthuis Deurne, leverancier van onze sportkleding en overige artikelen zoals sticks en schoenen. De ledenshop is een nieuwe website waar onze leden zelf hun sportartikelen kunnen bestellen. Zie de link op hcpm.nl.

De sponsorcommissie is een commissie die het hele jaar doorgaat en niet afhankelijk is van piek of dal momenten of winter- of zomerstops. Er wordt veel werk verzet. We zijn nog op naar versterking van onze commissie of leden die de sponsorcommissie willen ondersteunen. Neem hiervoor contact op met [email protected]

Het hebben van een sponsorcommissie is zeer belangrijk voor een club. De sponsoren die de club een warm hart toedragen dragen mede bij aan het houden van een financieel gezonde club. Zonder sponsoren zal het zeer lastig zijn om te blijven bestaan. Daarom willen wij al onze sponsoren van harte bedanken voor hun inzet en bijdrage voor deze mooie club. Hopelijk mogen we zoveel mogelijk sponsoren ook dit seizoen weer begroeten langs het veld.


PR Commissie
De PR-commissie zorgt voor de relatie tussen onze vereniging en de publieksgroepen waarmee wij te maken hebben. Uitgedragen wat onze vereniging te bieden heeft is hierbij uitgangspunt. Aankondiging en verslag wordt gedaan van gespeelde wedstrijden, sportieve prestaties, maar ook activiteiten rondom de sport. Ook een beeld krijgen hoe men over onze vereniging denkt en oordeelt valt onder PR.

De regionale pers wordt geïnformeerd met als doel zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor onze club. Onze website en Lisa hockey-app is belangrijk voor onze eigen leden, maar ook voor geïnteresseerden en leden van andere verenigingen.

Voor actuele informatie zorgt hcpm.nl en de hockey-app (download de Lisa-app en log in met je lidnummer van Hockeyclub Peel en Maas). Daarnaast heeft onze club een eigen Facebook-account en is ze actief op Instagram. Heb je informatie voor op onze media laat het ons weten via [email protected]


Ledenwerving Commissie
In de afgelopen periode hebben we weer een aantal terugkerende evenementen gehouden. Deze zijn deels direct bedoeld om nieuwe leden aan te trekken maar ook deels indirect bedoeld om leden aan te trekken (bijvoorbeeld door onze kenbaarheid te vergroten).

Dit gaat nog steeds goed maar natuurlijk moeten we onszelf altijd opnieuw blijven uitvinden en zoeken naar nieuwe of betere mogelijkheden om onze club in leven te houden. HCPM zal immers geen bestaansrecht meer hebben als we ons niet steeds blijven focussen op nieuwe leden. En dan met name de jongens!!

Momenteel hebben we nog steeds een aantal ideeën op de plank liggen die we kunnen uitzetten. Een idee is al in een verder gevorderd stadium.

We hebben bij andere verenigingen gezien dat het succesvol was en is om jongens te werven als de drempel om lid te worden lager ligt. Hiervoor moeten we ze naar de club krijgen zonder dat het voor de ouders extra kosten met zich meebrengt. Dit zijn we nu aan het uitwerken en hier gaan jullie meer over horen gedurende dit seizoen.

Anderzijds hebben we ook de koppen bij elkaar gestoken om samen met andere commissies te brainstormen over het aantrekken van nieuwe leden (jongens). Welke opties zijn er? Welke wegen kunnen we bewandelen? Waar liggen onze beste kansen? En hoe kunnen we samen (met andere commissies) onze krachten bundelen?

Dit bevindt zich momenteel nog in een begin fase, maar gedurende het jaar zullen we dit verder gaan uitwerken en zien welke conclusies hieruit voort gaan komen.

Zie jij ook het belang in van het behouden en werven van leden, en zou je je daar graag voor willen inzetten? Stuur dan een mailtje naar [email protected] en dan zullen wij met jou contact opnemen.


Activiteiten Commissie (A-Team)
Het zomerreces is weer voorbij. Hopelijk zijn we allemaal weer goed uitgerust om fris aan het nieuwe – en ongetwijfeld – uitdagende seizoen te beginnen.

Want ook wij als activiteiten commissie zullen weer gaan proberen om aan ons uitdagende "seizoen” te beginnen. Want naast onze vaste en jaarlijks terugkerende activiteiten willen wij toch proberen om het aantrekkelijk te houden en dus ervoor te zorgen dat we een keer een nieuwe activiteit bedenken. Waarbij we in een eerdere editie al gemeld dat ideeën daarvoor van harte welkom zijn.

Volgend jaar 2019, het jaar waarin de club haar 45 jarig bestaan zal vieren, willen we dit uiteraard zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. Maar daarover later meer…………….

We hebben voor de zomervakantie al diverse activiteiten georganiseerd waaronder de inmiddels niet meer weg te denken Family Day waarbij we dit keer weer veel deelnemers hebben mogen verwelkomen en die dan ook wederom erg geslaagd was!

Deze dag en alle andere activiteiten kunnen alleen maar tot een succes gebracht worden met hulp van onze vrijwilligers en sponsoren. Namens het hele A-Team bedankt voor deze hulp! En vrijwilligers heeft een vereniging nooit genoeg dus als je als spelend lid, ouder, familie of kennis een keer tijd over hebt en je wil graag bij onze prachtige familie club horen, meld je dan gerust aan.

Voor opgave, ideeën, of ieder ander bericht kun je mailen naar: [email protected]

Rest ons alleen nog maar om iedereen een mooi, winnend maar vooral sportief seizoen te wensen. En kijk snel op de activiteiten kalender elders in dit blad voor de eerstvolgende activiteit zodat je in ieder geval niet te laat bent voor opgave.

Tot ziens op de club!

Met sportieve groet,

The A-Team

 
Technische Commissie
De Technische Commissie (TC) houdt zich bezig met alle sportgerelateerde zaken binnen de hockeyvereniging. Daarbij kun je denken aan de inzet, opleiding en begeleiding van trainers, coaches en scheidsrechters. Maar ook het indelen van spelers in teams, het indelen van teams in competities, en het maken van wedstrijdschema’s. Dit alles doen we voor zowel het veldhockey alsook het zaalhockey, voor alle leden vanaf jongste jeugd tot en met veteranen.

De Technische Commissie uit de volgende portefeuilles: Trainerscoördinator, Coördinator Coaches/Teamindelingen, Zaalhockey Coördinator, Jongste Jeugd Coördinator, Wedstrijdsecretaris, Arbitrage Coördinator, Beheer Sportmaterialen. Daarnaast is de voorzitter van de Technische Commissie afgevaardigd in het bestuur.

De afzonderlijke portefeuilles worden ieder door een eigen commissielid zelfstandig beheerd. De Technische Commissie komt 1x in de maand bij elkaar voor overleg.

Zie organigram elders op deze website voor de contactgegevens van alle commissieleden.


Accommodatie Onderhoud
De nieuwe aanpak voor het onderhoud van het kunstgrasveld is gestart! De Gemeente heeft ons hierbij goed geholpen met een subsidie voor een professionele schoonmaak en het doorspuiten van de drainage onder ons veld. Verder mogen we een tractor lenen van een goede weldoener om met de door ons zelf aangeschafte spuitboom het veld schoon te houden. En de firma Kuypers uit Kessel heeft er voor gezorgd dat we gazonbanden voor de tractor konden aanschaffen.

We zoeken nog steeds mensen voor specifieke klussen waar we nu niet aan toekomen. Zoals het opruimen en afvoeren van grof afval (uit de kelder en naast de container), het snoeien van het groen, opruimen van bladeren rond en op het veld en bestratingswerk.Er is een gedetailleerde klussenlijst beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar [email protected]


Voor vrijwilligers info per commissie: zie Organisatie-overzicht